Politika

Politika, tas var likties kā kas nesaprotams un vienkāršajam cilvēkam pārāk tāls, lai par to pat uztrauktos. Taču tā nebūt nav, politika ir mūsdienu pasaules sastāvdaļa un katram vajadzētu vismaz nedaudz tai sekot. Politika ietekmē mūsu visu dzīves un mēs tajā arī piedalāmies, mēs dodamies balsot par politiskajām partijā un tas nosaka virzienu, kādā mūsu valsts attīstās un kas ar mums pašiem notiek. Jāpiebilst, ka politika nav tikai tas, ko dzirdam ziņās par valdību, politika attiecas arī uz uzņēmumiem, organizācijām, cilvēku grupām un to interešu, viedokļu un mērķu virzīšanu, aizstāvēšanu un realizēšanu.

Politika ir pastāvējusi teju vienmēr. Vārdu politika ieviesa Aristotelis senajā Grieķijā. Ar šo vārdu tika apzīmētas valsts darīšanas. Pat laikos kad šāda termina nebija, vadoņi un cilvēki ar ietekmi rīkojās dažādos veidos, lai realizētu savas ieceres. Tika slēgtas dažādas vienošanās un darītas dažādas lietas, kas palīdzēja visiem vai tikai viņiem. Reizēm pieņemtie lēmumi varēja būt pilnīgi neizprotami vienkāršajiem cilvēkiem, bet tiem tomēr varēja būt zināms labums, pat ja to nevar uzreiz ieraudzīt. Tieši tāpat ir arī šodien. Valdība var pieņemt lēmumus, kas var šķist pilnīgi aplami vai pat patiesi muļķīgi, bet tie var nest labumu kādā citā veidā, jomā vai laikā.

Mūsdienu politika mums ļauj arī piedalīties un rīkoties, lai savas domas un viedokļus realizētu. Mēs varam organizēties dažādās organizācijās un kustībās, mēs pat varam veidot savas politiskās partijas un darīt visu, lai savu valsti darītu labāku. Protams, tas nav tik viegli, tas ir sarežģīts process, kurš reti kad atnes taustāmus augļus. Mūsdienu politika ir daudz sarežģītāka, kā senos laikos. Tad valdīja karalis un politika bija jautājums starp karaļiem un dažiem augstmaņiem. Mūsdienās, ir jārēķinās ar citām valstīm, ar uzņēmumiem, ar organizācijām un daudz citām instancēm, kas ir pietiekoši ietekmīgas, lai spētu ietekmēt politikas virzienu.

Politika ir civilizētas sabiedrības sastāvdaļa. Neatkarīgi no valsts iekārtas, vai tā ir demokrātija vai diktatūra, pastāv politika. Viens cilvēks nevar pārvaldīt visu, viens cilvēks nevar izpatikt visiem un par visiem parūpēties. Ir nepieciešama struktūra, politiskā shēma un iekārta, kas atvieglo darbu un dzīvi. Politika arī nosaka noteikumus, ar kuriem mums visiem ir jādzīvo. Tiek izdoti likumi, kuri nosaka mūsu tiesības un pienākumus, kā arī sodus par šo noteikumu un likumu pārkāpšanu. Politika mums nosaka to, ko mēs varam un ko nevaram, kas ir atļauts un kas nē. Tieši tāpēc likumdevēja vara ir tik vilinoša un cilvēki velta dzīvi savai politiskajai karjerai.