Kas ir Saeima

Latvijas ģerbonisSaeima ir Latvijas Republikas parlaments. Latvijas Saeima sastāv no 100 tautas ievēlētiem pārstāvjiem, kas pārvalda valsti. Saeimā tiek ievēlētas politiskās partijas. Katrās vēlēšanās mums tiek dota vara pār to, kas tiks ievēlēts un arī virzienu, kurā mūsu valsts dosies nākamos četrus gadus.

Saeimas darbs sastāv no dažādām jomām un darbības virzieniem. Saeimai piemīt likumdevēja vara, kas nozīmē, ka Saeima izstrādā, izvērtē un pieņem dažādus likumprojektus. Laika gaitā arī jau esošie likumi ir jāpārvērtē, jo tie var būt novecojuši. Tāpat Saeimai piemīt arī kontroles funkcija. Saeima ir atbildīga par ministru darbu. Tāpat arī citas instances ir atbildīgas tieši Saeimas priekšā.

Viena no Saeimas svarīgākajām funkcijām ir valsts budžeta pieņemšana. Valdība izstrādā valsts budžetu un iesniedz to saeimai pieņemšanai. Saeima izvērtē budžetu, to apspriež un pieņem, ja tas netiek pieņemts, tad valdībai nākas to pārstrādāt. Tāpat Saeima apstiprina dažādas amatpersonas, piemēram, ģenerālprokuroru un līdzīgas amatpersonas. Svarīgākā amatpersona, ko pieņem Saeima, ir valsts prezidents. Saeima arī apstiprina dažādus starptautiskos līgumus.

Arī Saeimai ir sava vadība. Saeimas sasaukuma sākumā tiek ievēlēti pieci deputāti, kuri veido Saeimas prezidiju. Prezidija vadītājs ir Saeimas priekšsēdētājs, kas ir otrā augstākā amatpersona aiz valsts prezidenta. Prezidijs pārvalda Saeimas darbu, kontrolē un vada Saeimas sēdes, atbild uz jautājumiem un nodarbojas ar līdzīgiem pienākumiem. Saeimas priekšsēdētājs, kā valsts otrā augstākā amatpersona, var aizstāt valsts prezidentu, tiekas ar ārvalstu amatpersonām un pilda ne tikai tiešos, ar Saeimas darbu saistītos, pienākumus.

Kā jau mēs zinām, Latvijas Saeima dalās divās daļās – pozīcijā un opozīcijā. Lai arī šo daļu viedokļi un mērķi var krasi atšķirties, visi darbojas Latvijas interesēs, vai tā tam būtu jābūt.