Valsts parādzīmes

Noteikti, ka lielākā daļa būs dzirdējusi par jēdzienu, kā valsts parādzīmes, visticamāk no kādas Džeimsa Bonda filmas, kurā kādam tās tika nozagtas. Lai vai kā, sāksim ar to, ko vispār šis jēdziens nozīmē. Runājot par Latvijas valsts obligācijām un parādzīmēm – to galvenais izlaišanas mērķis ir maksimāli nodrošināt valsts budžeta pārpalikušā deficīta finansēšu, kā arī nodrošināt valsts pārfinansēšanu. Jāpiebilst, ka obligācijas un parādzīmes pašlaik ir pats galvenais iekšējais aizņēmuma avots.

Pašlaik apgrozībā ir īstermiņa parādzīmes un to sākotnējais dzēšanas termiņš ir seši vai divpadsmit mēneši, bet vidējā termiņa obligācijas sākas ar termiņa dzēšanu no trīs līdz pat pieciem gadiem. Tieši tāpat ir arī ilgtermiņa obligācijas, taču šajā gadījumā sākotnējais atmaksas termiņš ir vismaz desmit gadi, maksimālais termiņš – vienpadsmit gadi.

Atliek piebilst, ka vērstpapīrus pēc dzēšanas termiņa iedala trīs konkrētās grupās. Pirmā grupa – īstermiņa parādzīmes –tās ir obligācijas un parādzīmes, kuru dzēšanas termiņš nepārsniedz 12 mēnešus, šīs parasti tad arī ir vispopulārākās obligācijas un parādzīmes. Otrā grupa – vidējā termiņa obligācijas. Šīs obligācijas un parādzīmes ir saistītas ar termiņu, kas pārsniedz 12 mēnešu atzīmi, taču nepārsniedz 60 mēnešus (5 gadus). Un visbeidzot, trešā grupa – ilgtermiņa obligācijas – šīs ir obligācijas un parādzīmes, kuras sākotnējais dzēšanas termiņš pavisam noteikti ir garāks par 60 mēnešiem.

Kā tad īsti notiek norēķini par iegūtajām obligācijām vai valsts parādzīmēm? Vispirms jāsāk ar to, ka visus sākotnējos norēķinus organizē un kārto Latvijas Centrālais depozitārijs. Tomēr jāņem vērā, ka šeit visi darījumi ar valsts obligācijām un parādzīmēm notiek tieši pēc tāda paša principa, kā tas notiek citviet pasaulē, tādējādi tiek ievērtos pamatprincips par vērtspapīru iegādi pret konkrētu līdzekļu samaksu. Pie tam ja mēs salīdzinām citas investīciju veidus, kas pieejami Latvijas kopējā vērtspapīru tirgū, tad darījumi ar obligācijām un parādzīmēm ir uzskatāmi par augsta līmeņa ieguldījumiem, tādējādi tiem ir samērā augsts likviditātes procents, tāpēc esiet modri un jau iespējams tuvā nākotnē Jūs būsiet tas, kurš vēlēsies tās iegādāties!