Latvijas Republikas prezidents

Gluži kā katrā valstī, arī Latvijā ir viena, augstākā amatpersona. Latvijā tas ir valsts prezidents. Latvijā prezidents tiek ievēlēts jau kopš 1922. gada. Tad, par pirmo Latvijas Republikas prezidentu kļuva Jānis Čakste.

Latvijas Republikas vēsturē ir bijuši tikai 9 prezidenti, ieskaitot pašreizējo prezidentu – Raimondu Vējoni. Pirmais prezidents tika ievēlēts 1922. gadā, bet 1993. gadā tika ievēlēts pirmais prezidents pēc neatkarības atgūšanas. Tas bija Guntis Ulmanis.

Iesākumā, prezidenta pilnvaru termiņš bija trīs gadi, bet kopš 1997. gada tas ir četri gadi. Viens prezidents drīkst pārstāvēt valsti tikai divus termiņus, tātad astoņus gadus. Šajā laikā, valsts prezidents pārstāv valsti, gan politiskā ziņā, radot valsts tēlu un pārstāvot to pasaulē. Prezidents tiekas ar citu valstu prezidentiem un citām amatpersonām, pārrauga valsti dažādās jomās un veidos. Latvija nav prezidentāla republika, tāpēc prezidenta pilnvaras ir ierobežotas. Lielākā vara Latvijā pieder parlamentam, bet prezidentam ir pilnvaras, kas ļauj ietekmēt arī tā darbu, pat to atlaist, tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Jāpiemin, saeimas atlaišana ir ļoti riskants solis no prezidenta puses, jo tad tiek rīkots referendums un tauta nolemj vai saeima patiešām ir jāatlaiž. Ja saeima netiek atlaista, tad atlaists tiek pats prezidents. Prezidents arī apstiprina ministrus un citas amatpersonas. Prezidenta pienākumos ietilpst arī likumu apstiprināšana. Prezidentam ir tiesības likumus apturēt un nosūtīt saeimai pārskatīšanai, ja ir šaubas, vai tas ir pilnībā izstrādāts vai pareizs.

Latvijas Republikas prezidentu ievēl saeima. Prezidenta kandidāts var nākt gan no kādas no politiskajām partijām gan arī no ar politiku nesaistīta lauka. Prezidents var būt arī uzņēmējs vai akadēmiķis, galvenais, lai šo personu izvirzītu apspriešanai un saeima par to balsotu.

Latvijas Republikas prezidents ir ļoti ietekmīga amatpersona, lai arī to ievēl saeima un tā pilnvaras ir ierobežotas, tieši prezidents rada galveno valsts tēlu pasaulē. Tieši prezidents pārstāv valsti, sākot ar oficiālām pārrunām ar prezidentiem un amatpersonām beidzot ar neformālām tikšanās reizēm ar citiem diplomātiem.