Rīgas pašvaldība

Rīga ir Latvijas Republikas galvaspilsēta. Visa Latvija ir sadalīta pašvaldībās kuras pārvalda attiecīgo teritoriju valsts vārdā un sadarbībā ar valsts vadību. Rīgas pašvaldība, ņemot vērā to, ka tā ir galvaspilsēta, pārvalda ietekmīgāko Latvijas teritoriju.

Rīgas pašvaldību vada Rīgas dome ar tās priekšsēdētāju priekšgalā. Rīgas dome sastāv no ievēlētiem deputātiem, kuri pieņem lēmumus par pašvaldības darbību, normatīvo aktu izmaiņām, iepirkumiem, projektiem un tamlīdzīgi. Rīgas pašvaldības pārziņā ir vairāki uzņēmumi kuri nodrošina rīdzinieku ikdienai nepieciešamo un arī daudzi citi, kas apsaimnieko Rīgu.

Rīgas pašvaldība sadarbojas ar neskaitāmiem sadarbības partneriem, tie ir gan vietējie uzņēmēji, citas pašvaldības un arī ārzemju investori un sabiedrotie citās valstīs un pilsētās.

Rīgas pašvaldība organizē dažādus pasākumus pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Tiek rīkotas aktivitātes, pasākumi, svētku svinības un uguņošanas. Ja Latvijas valdības mērķis ir pārvaldīt visu valsti, tad mazākā mērogā, pilsētas līmenī, pašvaldības uzdevums ir pārvaldīt pilsētu un tas apkārtni. Var teikt, ka pašvaldības uzdevums ir tikt galā ar visiem mazākajiem darbiem, lai valdībai būtu laiks strādāt pie likumiem un valsts politikas. Valdība izsniedz pašvaldībai finansējumu konkrētiem uzdevumiem un pašvaldības vajadzībām. Šīs finanses, lielākajā mērā, nāk no pilsētas iedzīvotāju maksātajiem nodokļiem.

Pašvaldība arī organizē dažādus sociālos pasākumus, savas pilsētas iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai. Rīga, kā pietiekoši ietekmīga pilsēta Latvijā, var darīt daudz savu iedzīvotāju labā. Nav neierasts ka Rīga, izlaižot valsts vadības ietekmi, sadarbojas ar citām pilsētām visā pasaulē. Notiek kopīgi pasākumi un tamlīdzīgi. Pilsētu sadarbība nav nekas neierasts, jo valsts intereses ne vienmēr ir labākās katrai konkrētajai pilsētai, tāpēc pašvaldības uzdevums ir risināt dažādās problēmas citos veidos.

Rīgas doma ar dažādajām komisijām pārvalda visu Rīgā notiekošo un ietekmē katra rīdzinieka dzīvi. Protams, kā jau politikā ierasts, ne visiem tas liekas pareizi un labi, bet pašvaldības darbu parasti var novērtēt un redzēt daudz labāk, jo kopējais mērogs ir krietnu mazāks kā valsts līmenī. Rīgas pašvaldība ir kā mūsu mazā valsts valstī.